Κάρτες γραφικών fwe
Μοντέλο: fwe(Κωδικός id του μοντέλου: 2258)
Κατασκευαστής:
TP-Link
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
2357:0109
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
μη-διευκρινισμένο
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Debian GNU/Linux 10 buster
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
πώς δουλεύει με το ελεύθερο λογισμικό;
Λειτουργεί με επιτάχυνση 3D
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
Περιγραφή:

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information