Συσκευές ανάγνωσης καρτών sd Dectel CI692
Μοντέλο: Dectel CI692(Κωδικός id του μοντέλου: 1801)
Άλλα πιθανά ονόματα της συσκευής:
Soyntec Nexoos 610
Κατασκευαστής:
Realtek Semiconductor Corp.
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
0bda:0165
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
μη-διευκρινισμένο
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Parabola GNU/Linux
Trisquel 7.0 Belenos
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
4.6.5-gnu-1
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
Ναι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
Περιγραφή:

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information